Zajišťujeme odborné poradenství týkající se hospodaření v lesích, zejména v následujících oblastech:

  • pěstební činnost (zalesnění, zajištění porostu, ochrana mladých kultur, výchovné zásahy,…)
  • těžební činnost (těžební technologie, aktuální ceny dříví,…)
  • legislativní požadavky na hospodaření v lesích
  • příspěvky na hospodaření v lesích (dotace)