Zajišťujeme hospodaření na Vašich lesních pozemcích včetně výkonu odborného lesního hospodáře (OLH) našimi smluvními licencovanými hospodáři.