V roce 2017 společnost Per saltus s.r.o. realizovala projekt "Pořízení lesnické techniky". Předmětem projektu bylo pořízení lesnického traktoru. Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie prostřednictvím Programu rozvoje venkova.

Projekty spolufinancované EU