V roce 2017 společnost Per saltus s.r.o. realizovala projekt "Pořízení lesnické techniky". Předmětem projektu bylo pořízení lesnického traktoru. Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie prostřednictvím Programu rozvoje venkova.

Projekty spolufinancované EU

 

V roce 2021 společnost Per saltus s.r.o. realizovala projekt "Ochrana MZD". V rámci projektu bylo vybudováno drátěné oplocení na lesních pozemcích s cílem ochránit vysazované meliorační a zpevňující dřeviny proti okusu zvěří tak, aby mohly plnit svoji funkci, která spočívá zejména ve zvýšení stability lesních porostů a pozitivním vlivu na vlastnosti lesní půdy. Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie prostřednictvím Programu rozvoje venkova. Plakát k projektu je ke stažení zde.